Iskoristi poticaje! Servis za praćenje bespovratnih poticaja i izradu dokumentacije za natječaje

Servis za praćenje bespovratnih poticaja!

Tvrtka Speculum d.o.o. uspješno implementirala EU projekt

Home/Novosti/Tvrtka Speculum d.o.o. uspješno implementirala EU projekt

Tvrtka Speculum d.o.o. uspješno implementirala EU projekt

logo_novost

U sklopu Grant sheme “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa” tvrtka Speculum d.o.o. postala je korisnik bespovratnih sredstava za projekt ‘Poboljšanje učinkovitosti poslovanja društva kroz DMS i CRM sustav’ koji je financiran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 679.202,53 kn, dok je projekt sufinanciran u iznosu od 348.579,00 kn.

Cilj projekta bilo je osiguravanje provođenja poslovnih procesa kako bi se povećala konkurentnost i produktivnost tvrtke. Navedenim se doprinijelo povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u RH i smanjenju nezaposlenosti.

Projekt je započeo s provedbom u svibnju 2015. godine s trajanjem od 9 mjeseci tijekom kojih su se provele slijedeće aktivnosti:

  • Analiza poslovnih procesa
  • Definiranje (dizajn) sustava
  • Nabava opreme
  • Instalacija opreme i implementacija sustava
  • Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT rješenjima
  • Promidžba i vidljivost projekta
  • Upravljanje projektom i administracija.

Na temelju provedene analize postojećeg stanja i definiranog plana informatizacije postavila se osnova za optimiziranje i automatiziranje postojećih poslovnih procesa, te izvršila nabava opreme i specificiranog softvera.

Uvođenjem novog poslužitelja i novog poslužiteljskog operacijskog sustava u informacijski sustav omogućile su se nove funkcionalnosti i automatizacija pojedinih računalnih procesa. Uvođenje stavki ove komponente informacijskog sustava bilo je neophodno za omogućavanje uvođenja novih programskih rješenja koja u najvećoj mjeri utječu na poslovne procese tvrtke.

Po instalaciji opreme, implementirana su programska rješenja CRM i DMS sustava.

Implementacija programskog rješenja za upravljanje poslovanjem i odnosima s klijentima (eng. Customer Relationship Management – CRM) predstavlja skup programskih alata, koji služe za upravljanje poslovanjem kroz visoku koordiniranost rada zaposlenika, te koji omogućava praćenje rada s klijentima kroz sve faze međusobnog odnosa tvrtke i klijenta.

Implementacijom programskog rješenja za upravljanje dokumentima (Document management system – DMS) dobilo se programsko rješenje za praćenje i pohranu bilo kojeg formata elektroničkih dokumenata ili slika koje se koriste u poslovnim procesima i koje poduzeću omogućuju digitalizaciju papirnatih dokumenata, njihovo brže i jednostavnije pretraživanje te sigurnije pohranjivanje.

Po izvršenoj instalaciji opreme i softvera, te nakon uspješnog testiranja poslovni proces funkcionira u novom unaprijeđenom načinu rada. Specifičnost sustava zahtjevala je obuku djelatnika koja se izvršila kako bi se djelatnici upoznali s novim načinom rada i stekli nova znanja. Javnost je putem objave članaka na web stranici tvrtke Speculum i portalu Iskoristi poticaje te objave članka u poslovnom časopisu „Poslovni savjetnik“ informirana o aktivnostima i rezultatima provedbe projekta.

Za više informacija o projektu molimo kontaktirajte direktora tvrtke i člana odbora za upravljanje projektom, Jozu Bevandu ili voditelja projekta, Hrvoja Grajnera.

Više informacija potražite na linku: www.strukturnifondovi.hr

“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Speculum d.o.o.’’

slika_eu

Gift Ribbon