Iskoristi poticaje! Servis za praćenje bespovratnih poticaja i izradu dokumentacije za natječaje

Servis za praćenje bespovratnih poticaja!

Objavljen Pravilnik za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Home/Novosti/Objavljen Pravilnik za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Objavljen Pravilnik za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Tko se može prijaviti:

Osnovni je preduvjet provođenja ove mjere da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti 30%. Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade. Poljoprivrednim potencijalom, primjerice, smatra se poljoprivredni stroj, mehaničko zagađenje poljoprivrednog zemljišta, stablo, ali ne i plod. Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ove operacije, no ukoliko je uništila samo plod, a stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje iz ove operacije. Nadalje, da bi zadovoljio uvjete natječaja poljoprivrednik treba prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika. U obzir se uzimaju površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika. Korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Što se potiče:

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. su:
• obnova poljoprivrednog potencijala,
• sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata,
• popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
• nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja,
• kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te
• opći troškovi (do 10% ukupnih troškova).

 

Ukupno raspoloživa sredstva: 150.000.000,00 HRK uz mogućnost povećanja

Intenzitet potpore: 100%

Natječaj će objaviti: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Indikativni plan objave natječaja: početak listopada 2017. godine

Detaljne informacije dostupne su na internetskim stranicama APPRRR

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Gift Ribbon